Kaupunginhallitus, kokous 7.3.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 101 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:8741/00.01.03/2021

Perustelut

1) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksen 28.2.2022 esityslistan (TRE:544/00.03.01/2022). Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat/

2) Lautakuntiin menossa olevia asioita:

  • yhdyskuntalautakunta 8.3.2022
  • elinvoima- ja osaamislautakunta 9.3.2022


3) COVID-19-pandemian ja koronarokotusten tilannekuva

4) Ukrainan kriisin mahdolliset vaikutukset Tampereelle

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle, palvelujohtaja Maritta Närhelle sekä kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Tavernelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 4) käsittelyn aikana.

Aila Dündar-Järvinen, Milka Hanhela, Johanna Loukaskorpi, Pekka Salmi, Matti Helimo, Anne-Mari Jussila ja Aleksi Jäntti poistuivat kokouksesta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)