Kaupunginhallitus, kokous 7.3.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 94 Valtuustoaloite hulevesiongelmien ratkaisemiseksi Tampereella - Anne-Mari Jussila ja Kirsi Kaivonen ym. 

TRE:7399/11.00.01/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lindfors Jukka, Suunnittelujohtaja, jukka.lindfors@tampere.fi

Perustelut

Anne-Mari Jussila ja Kirsi Kaivonen ym. ovat jättäneet 25.10.2021 valtuustoaloitteen hulevesien hallinnan suunnittelusta ja toteutuksesta Kaukajärvi-Pitkäjärvi -vesistön alueella. Aloitteessa tuodaan esille muun muassa, että Kaukajärvi-Pitkäjärvi -vesistössä on asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteistyönä todettu rehevöitymistä ja erityisesti Kaukajärvessä kalakannan muutoksia. Särjen ja sen sukulaisen, suutarin, populaatiot ovat kasvaneet merkittävästi. Pitkäjärven mutakerros on luonnostaan paksu ja pohjan happitilanne on huono. Aloitteessa esitetään, että Tampere ja Kangasala luovat yhteistyöelimen, joka alkaa kehittämään Kaukajärvi-Pitkäjärvi -vesistön hulevesien hallinnan suunnittelua ja toteutusta laajalla yhteistyöllä eri sidosryhmien (esim. asukkaiden, Vehmaisten osakaskunnan, Vehmainen Seura ry:n sekä rakennuttajien) kanssa. Tampereen kaupungin toivotaan olevan aloitteellinen asian edistämiseksi. Samalla ehdotetaan, että tätä uutta toimintatapaa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti myös muilla tiivistysrakentamisen rajapinta-alueilla ympäryskuntien kanssa.

Viheralueet ja hulevedet -yksikön laatima lausunto on liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Anna-Mari Jussilan ja Kirsi Kaivosen ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija, hulevesiasiantuntija Pekka Heinonen, puh. 040 846 9458, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Anna-Mari Jussilan ja Kirsi Kaivosen ym. valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anna-Mari Jussila, Kirsi Kaivonen, Pekka Heinonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)