Kaupunginhallitus, kokous 7.3.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 99 Valtuustoaloite ilotulitusten korvaamiseksi valoesityksillä ja musiikilla - Arto Grönroos ym. 

TRE:5855/12.00.01/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heinämäki Anna-Kaisa, Kilpailukykyjohtaja, Anna-Kaisa.Heinamaki@tampere.fi

Perustelut

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Tampereen kaupunki tutkisi mahdollisuutta korvata ilotulitukset ympäristöä kunnioittavilla valo- ja musiikkiesityksillä. Aloitetta perustellaan muun muassa ilotulitteiden aiheuttamilla vahingoilla, roskaamisella sekä ilotulitusten aiheuttamalla haitalla esimerkiksi kotieläimille.  

Tampereen kaupungilla on pitkä perinne ilotulitusten järjestämisessä. Tampereella on perinteisesti järjestetty ilotulitus kaupungin toimesta itsenäisyyspäivisin 6.12. Tämä perinne on jatkunut Tampereella 1960-luvulta lähtien. Lisäksi kaupunki on järjestänyt ilotulituksia Valoviikkojen avajaisissa useiden vuosien ajan. Molemmat tapahtumat ovat erittäin suosittuja ja keräävät vuosittain n. 10 000 -15 000 katsojaa kaupungin keskustaan.  

Ilotulitusten suosiosta huolimatta niihin kohdistuva kritiikki on kasvanut tasaisesti vuosittain muun muassa kestävyysnäkökulmien vuoksi. Tämän johdosta kaupunki on selvittänyt jo useiden vuosien ajan vaihtoehtoisia tapoja korvata ilotulitukset Tampereella pysyvästi.

Muutosta hidasti alun perin muun muassa kustannukset, sillä ilotulituksen kustannus oli noin kymmenesosa valoesityksen kustannuksista vielä muutamia vuosia sitten. Lisäksi ilotulitusta vastaavaan näyttävyyteen valaistustekniikkaa olisi tarvittu huomattavasti suurempi määrä. Valaistustekniikka on kuitenkin viime vuosina kehittynyt ja yleistynyt, joka mahdollistaa nykyään erittäin näyttävät valaistustoteutukset kaupunkitilaan. Lisäksi tapahtumien talouden suunnittelussa on voitu varautua sisällöllisistä muutoksista aiheutuviin kustannuspaineisiin.

Tampereen kaupunki on uudistanut tapahtumiensa tapahtumakonseptia ja luopunut sen yhteydessä perinteisten ilotulitusten järjestämisestä omien tapahtumiensa yhteydessä. Pistemäisistä tapahtumista on siirrytty pidempikestoisiin kaupunkitilaa elävöittäviin toteutuksiin. Itsenäisyyspäivän ilotulituksen tilalla on kahtena edeltävänä vuonna toteutettu keskusta-alueen rakennusten valaisu joulukuun ajaksi. Valot ovat syttyneet itsenäisyyspäivänä luoden Joulutorin kanssa pidempiaikaisen vetovoimatekijän keskustan ytimeen. Keskusta-alueen valaisu on saanut valtavan positiivisen vastaanoton. Ilotulituksien päättymisestä kaupunki ei ole saanut palautetta kaupunkilaisilta. Vuodesta 2019 alkaen Tampereella on toteutettu Tampereen päivän yhteyteen Tanssivat Vedet -teos Tammerkoskeen, jossa niinikään hyödynnetään valotaidetta uudella tavalla. Valoviikkojen avajaisissa on viime vuosina hyödynnetty Tanssivat vedet -teosta osana avajaistapahtumaa ja näin ollen myös Valoviikkojen ilotulituksista on luovuttu. Valoviikkojen avajaiset ovat vetäneet vuosittain noin 10.000-15.000 osallistujaa eikä ilotulituksesta luopumisella ole ollut avajaisjuhlan kävijämäärään vaikutusta. Sen sijaan 10 päivää kestänyt Tanssivat Vedet -teos toi esimerkiksi vuonna 2021 arviolta vähintään 70 000 - 100 000 kävijää keskustan alueelle katsomaan teosta.

Tampereen kaupungin strategisena tavoitteena on keskustan tapahtumallisuuden ja elämyksellisyyden edistäminen. Erityisenä painopisteenä on pimeän ajan toiminnan kehittäminen, johon valaistukset ja tapahtumakonseptien uudistaminen keskeisesti liittyvät. Kaupunki on omissa tapahtumissaan luopunut ilotulituksista ja siirtynyt uudenlaisiin tuotantoihin. Tätä kehitystä on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina. Muun muassa tammikuussa 2022 kaupunki pilotoi keskusta-alueella uudenlaista maavalaisua ja pyrkii aktiivisesti hakemaan uusia tapoja elävöittää ja elämyksellistää kaupunkikeskustaa. 

 

Kaupungin ohella yksityiset toimijat ovat järjestäneet Tampereella ilotulituksia. Yksityiset toimijat vastaavat itse omien tapahtumiensa sisällöistä ja kustannuksista. Tampereen kaupunki voi omalta osaltaan suositella ja avustaa tapahtumakonseptien uudistuksessa kohti kestävämpiä toteutuksia. Yritykset tekevät kuitenkin omien tapahtumiensa toteutusratkaisut itsenäisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Arto Grönroosin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, 040 639 7701, tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen, puh. 040 801 6222, suhdetoiminta- ja markkinointipäällikkö Iina Ojala, puh. 040 801 6189, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Arto Grönroosin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu elinvoima- ja osaamislautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Grönroos, Anna-Kaisa Heinämäki, Saara Saarteinen, Iina Ojala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)