Kaupunginhallitus, kokous 7.9.2020

§ 364 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- kaupunginhallituksen konsernijaoston 25.8.2020
- yhdyskuntalautakunnan 25.8.2020

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Hankejohtaja
§ 65 Ranta- Tampellan kadun pintarakenteet, rakennusurakka, 01.09.2020
§ 67 Tampereen asemakeskus, Asemakeskushankkeen sihteeritehtävät , 01.09.2020

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 169 Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tredun Kalevan kampukseen 10.9.2020 alkaen, 01.09.2020

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 94 Digitalisoinnin ja tiedonhallinnan asiantuntijatehtävät, 27.08.2020
§ 95 Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunnitelma, lisätyö: lisävaihtoehdot, 02.09.2020

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 20 Rehtorin viran täyttäminen Tampereen seudun työväenopistossa, 28.08.2020
§ 21 Kulttuurihyvinvointi Pirkanmaa -hankkeen aiesopimuksen hyväksyminen, 01.09.2020

Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 52 Palvelupäällikön viran täyttäminen aikuisten sosiaalipalveluissa, 02.09.2020
§ 48 Edistynyt analytiikka kuntaorganisaaation lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessa -hankkeen sopimuksen hyväksyminen, 31.08.2020
§ 49 Edistynyt analytiikka kuntaorganisaaation lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessa -hankkeen sopimuksen hyväksyminen, 31.08.2020
§ 51 Yhteistyösopimuksen hyväksyminen Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr. Itlan kanssa, 01.09.2020

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut
§ 102 Sosiaalityöntekijän viran tayttäminen, 01.09.2020

Konsernijohtaja
§ 96 Työtapaturmavakuutuksen hankinta, 03.09.2020
§ 94 Lisähakemus Hatanpään sairaalan leikkaussalin vesivahingosta 13.5.2019 aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi vahinkorahastosta, 03.09.2020
§ 92 Salainen, 31.08.2020
§ 93 Lausunto Kansallisarkistolle arvonmääritys- ja seulontapolitiikka-asiakirjaluonnoksesta, 31.08.2020

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 140 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 27.08.2020

Pelastuspäällikkö, ensihoitopalvelut
§ 3 Ensihoitajien virkoihin nimeäminen Pirkanmaan pelastuslaitoksella, 01.09.2020
§ 4 Lääkintäesimiehen virkaan nimeäminen Pirkanmaan pelastuslaitoksella, 01.09.2020

Pormestari
§ 97 Vieraanvaraisuus Nuorisotutkimuksen päiville 5.11.2020, 02.09.2020
§ 98 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen kansalaisopistojen liitto KoL ry:n liittokokoukseen Hämeenlinnassa, 02.09.2020
§ 99 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen Valtakunnallisille kotiseutupäiville Kokkolassa, 02.09.2020

Tietohallintojohtaja
§ 75 Sopimus eVaka-hankkeen toteuttamisesta Espoon kaupungin ja Tampereen kaupungin välisenä yhteistyönä, 31.08.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)