Kaupunginhallitus, kokous 7.9.2020

§ 361 Valtuustoaloite uusien koulujen rakentamiseksi - Riitta Ollila ja Jouni Ovaska  

TRE:2024/10.00.01/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja, Kristiina.Jarvela@tampere.fi

Perustelut

Tampereella koulujen suunnittelussa oppilasmäärän mitoituksen lähtökohtana on kotiluokka. Yhden kotiluokan koko on n. 55-60m2 ja laskennallinen oppilasmäärä kotiluokassa on 25 oppilasta. Kotiluokka peruste on ollut lähtökohta sekä viimeksi valmistuneissa kouluissa, kuten Vuoreksessa ja Tesomalla, että suunnittelu- tai toteutusvaiheessa olevissa kouluissa, kuten Etelä-Hervannassa, Olkahisessa ja Sammossa.

Yksi lähtökohta koulujen suunnittelussa on myös kaikkien tilojen mahdollisimman korkea käyttöaste. Tästä syystä tilat suunnitellaan yleispäteviksi siten, että sisällön tai oppilasmäärän muuttuessa merkittäviä tilamuutoksia ei tarvitse tehdä. Oppilasmäärän vaihteluun varaudutaan mm. rakentamalla osaan isoista luokkatiloista jakoseinä. Avattavat siirtoseinät mahdollistavat myös erilaiset opetusjärjestelyt tarpeiden mukaan.

Valtuustoaloitteessa mainittuja vain avoimia opetustiloja ei Tampereella ole tavoitteena suunnitella eikä rakentaa. Aloite ei näin ollen vaadi jatkotoimenpiteitä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Savisaari Lauri, Johtaja, Lauri.Savisaari@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Riitta Ollilan ja Jouni Ovaskan valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja, Virpi.Ekholm@tampere.fi

Perustelut

Riitta Ollila ja Jouni Ovaska esittävät 16.3.2020 jättämässään valtuustoaloitteessa, että Tampereen koulurakentamisessa ei oteta lähtökohdaksi ainoastaan avoimia oppimisympäristöjä. Kaikille oppilaille tulee taata turvallinen ja rauhallinen oppimisympäristö omine ryhmineen, opettajineen ja työskentelytiloineen.

Tampereella koulujen suunnittelussa oppilasmäärän mitoituksen lähtökohtana on kotiluokka. Yhden kotiluokan koko on n. 55-60m2 ja laskennallinen oppilasmäärä kotiluokassa on 25 oppilasta. Kotiluokka peruste on ollut lähtökohta sekä viimeksi valmistuneissa kouluissa, kuten Vuoreksessa ja Tesomalla, että suunnittelu- tai toteutusvaiheessa olevissa kouluissa, kuten Etelä-Hervannassa, Olkahisessa ja Sammossa.

Yksi lähtökohta koulujen suunnittelussa on myös kaikkien tilojen mahdollisimman korkea käyttöaste. Tästä syystä tilat suunnitellaan yleispäteviksi siten, että sisällön tai oppilasmäärän muuttuessa merkittäviä tilamuutoksia ei tarvitse tehdä. Oppilasmäärän vaihteluun varaudutaan mm. rakentamalla osaan isoista luokkatiloista jakoseinä. Avattavat siirtoseinät mahdollistavat myös erilaiset opetusjärjestelyt tarpeiden mukaan.

Valtuustoaloitteessa mainittuja vain avoimia opetustiloja ei Tampereella ole tavoitteena suunnitella eikä rakentaa. Aloite ei näin ollen vaadi jatkotoimenpiteitä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Riitta Ollilan ja Jouni Ovaskan valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja palvelujohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Riitta Ollilan ja Jouni Ovaskan valtuustoaloite ja siihen annetut sivistys- ja kulttuurilautakunnan ja asunto- ja kiinteistölautakunnan lausunnot merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Riitta Ollila, Jouni Ovaska, Virpi Ekholm, Kristiina Järvelä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)