Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 59 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavaehdotusta nro 8668 koskevan valituksen johdosta 

TRE:450/10.02.01/2021

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Ilkka Kotilainen, puh. 040 806 2485 ja lakimies Patricia Nikko, puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.10.2020 § 138 asemakaavaehdotuksen nro 8668, Hervanta, pysäköintialue asumisen sekä liike- ja sosiaalitoimen käyttöön. Päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksessa on vaadittu kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista lainvastaisena, asemakaavan palauttamista uudelleen valmisteluun sekä kaikkien Keinupuisto-hankkeen toimijoiden ja suunnittelijoiden kilpailuttamista.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt kaupungilta lausuntoa valituksen johdosta. Määräpäivä lausunnon antamiselle on 15.2.2021. Hallintosäännön 15 §:n kohdan 24 mukaan kaupunginhallitus päättää lausunnon antamisesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus yhtyy valtuuston päätökseen.

Projektiarkkitehti Ilkka Kotilaisen ja lakimies Patricia Nikon ehdotus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annettavaksi lausunnoksi on liitteenä. Ehdotuksen mukaan valitus tulee hylätä. Kaupunginvaltuuston päätös kaavan hyväksymisestä ei ole ollut lainvastainen.

Päätöksen liitteet sisältävät henkilötietoja, minkä johdosta niitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan liitteen mukainen lausunto asemakaavaehdotusta nro 8668 koskevan valituksen johdosta.

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan liitteen mukainen lausunto asemakaavaehdotusta nro 8668 koskevan valituksen johdosta.

Asian käsittelyä hallinto-oikeudessa kiirehditään erityisesti vanhuspalvelun näkökulmasta.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Lauri Lyly ehdotti, että päätösehdotukseen lisätään seuraava ponsi:

"Asian käsittelyä hallinto-oikeudessa kiirehditään erityisesti vanhuspalvelun näkökulmasta."

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Elina Karppinen, Ilkka Kotilainen, Patricia Nikko 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)