Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

§ 62 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraava pöytäkirja:

- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 27.1.2021 pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämä otto-oikeus

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä jätehuoltopalvelut
§ 2 Lausunto Hämeenkyrön kunnan Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta, 01.02.2021

Hankejohtaja
§ 10 Hiedanranta, Vaitinaron vesistötäyttöön liittyvät valvonta- , rakennuttamis- ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät 2021, 02.02.2021
§ 11 Tammelan virtuaalimalli 2021, 02.02.2021

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 23 Opinto-ohjaajan viran täyttäminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Kivimiehenkadun toimipisteessä, 02.02.2021
§ 28 Tuntiopettajan ottaminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Santalahdentien toimipisteeseen, suomi toisena kielenä, 03.02.2021

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 12 Tontin 837-60-5831-3 vuokraaminen, 29.01.2021
§ 15 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen arkistonmuodostussuunnitelman hyväksyminen, 29.01.2021
§ 16 Tampereen kaupungin osallistuminen Wacky Tie Films Oy:n Ihmissoihtu -tuotannon tukemiseen, 29.01.2021

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 12 Sammonaukion rakennusurakka 2021, 02.02.2021
§ 13 Pysäköintivirhemaksujen poistaminen kirjanpidosta ja perinnästä luopuminen, 02.02.2021

Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 6 Geriatrisen takapäivystyksen hankinta, 29.01.2021

Konsernijohtaja
§ 12 Tampereen Rudolf Steiner -päiväkoti Sinilinnun kannatusyhdistys ry:n lainan rahoittajan hyväksyminen, 29.01.2021
§ 5 Hervannan toimintakeskuksen E-rakennuksen vesivahingosta 6.8.2020 aiheutuneiden vaurioiden kustannusten korvaaminen vahinkorahastosta, 28.01.2021
§ 7 Koukkuniemen Koivula-talon sairaalaosasto 25 hormivuodon vesivahingosta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen vahinkorahastosta, 28.01.2021
§ 6 Opiskeluhuollon ohjausryhmän nimeäminen, 28.01.2021
§ 8 Konsernimääräys: Ajoneuvojen ja työntekijöiden sijainti- ja paikannustietojen käsittely, 28.01.2021
§ 10 Konsernihallinnon toimintasääntö 1.2.2021, 29.01.2021
§ 11 Konsernijohtajan palvelussuhdeasioita koskevan päätösvallan siirto 1.2.2021 alkaen, 29.01.2021

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 34 Johtavan sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran täyttäminen Asumisen tukea nopeasti, joustavasti ja lähelläsi -hankkeessa, 28.01.2021
§ 36 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen gerontologisessa sosiaalityössä, 29.01.2021

Pelastusjohtaja
§ 11 Kaluston ja pysyvien vastaavien myynnit vuonna 2020, koontipäätös, 03.02.2021
§ 12 Alueellisen tilanne- ja johtokeskustoiminnan kehittämissopimuksen hyväksyminen, 03.02.2021

Pormestari
§ 10 Edustajan nimeäminen Pirkanmaan koulutusryhmään, 02.02.2021
§ 11 Varhaiskasvatussuunnitelman seurantaryhmän kokoonpanon päivittäminen kaudelle 1.1.2021 - 31.7.2021, 02.02.2021
§ 12 Kulttuuripääkaupunkihankkeelle 2026 nimetyn ECoC-neuvottelukunnan päivittäminen, 02.02.2021
§ 13 Vieraanvaraisuus Tampereen kansallisten seniorien mieskuoro KELOT:lle 13.10.2022, 02.02.2021
§ 14 Vieraanvaraisuus ekumeenisen Porvoon kirkkoyhteisön piispojen kokoukselle 15.10.2021, 02.02.2021

Strategiajohtaja
§ 3 Joulunajan markkinointiyhteistyön toteuttaminen Visit Tampere Oy:n kanssa, 29.01.2021

Tietohallintojohtaja
§ 19 Kanta-integraatioratkaisun hankinta Effica Sosiaalipalvelut -tietojärjestelmään Tieto Finland Oy:ltä, 28.01.2021
§ 21 Asiantuntijatyön tilaus jätteenkuljetusrekisterin toteutukseen Gispo Oy:lta, 02.02.2021
§ 22 Asiantuntijatyön tilaus PALM-työkalun toteutukseen Ubigu Oy:ltä, 02.02.2021
§ 23 Tampereen kaupungin erillissivustojen suunnittelu ja toteuttaminen WordPress Multisite -alustalla, 02.02.2021
§ 24 Tampere.fi-verkkopalvelun suunnittelu ja toteuttaminen Drupal 9 -alustalle, 02.02.2021
§ 20 Esisopimus eVaka-tietojärjestelmään liittyvästä yhteistyöstä, 01.02.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)