Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 54 Muutokset vuoden 2021 talousarvioon 

TRE:809/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion 16.11.2020. Talousarviossa kaupungin yhdistelty tilikauden tulos on 16,894 milj. euroa alijäämäinen ja investointien rahavirta 194,022 milj. euroa negatiivinen. 

Vuonna 2021 jatkuvien investointien vuonna 2020 käyttämättä jääneet määrärahat joudutaan budjetoimaan uudelleen vuodeksi 2021, jotta hankkeet voidaan toteuttaa suunnitellusti. Uudelleenbudjetoinnin edellytyksenä on, että vuoden 2020 toteutuneet nettoinvestoinnit ovat talousarvion määrärahaa pienemmät. Lisäksi talousarvion hyväksymisen jälkeen on ilmennyt eräitä muutostarpeita ja teknisiä siirtoja tuloihin ja menoihin. 

Toimintakatetta esitetään heikennettäväksi 3,678 milj. eurolla, mikä aiheutuu erityisesti Tredun valtionosuuksien 1,839 milj. euroa ja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kotikuntakorvausmenojen 1,143 milj. euroa talousarviota suuremmasta summasta sekä osallistuvan budjetoinnin 0,180 milj. euron ja Tampere Junior -kehityshankkeen 0,140 milj. euron uudelleen budjetoinneista. Valtionosuuksia esitetään korotettavaksi rahoituspäätösten mukaisesti 2,531 milj. eurolla ja kunnallisverotuloarviota esitetään nostettavaksi 5,0 milj. eurolla tarkentuneiden verotuloarvioiden perusteella.

Esitettyjen muutosten yhteenlaskettu nettovaikutus tulokseen on 3,853 milj. euroa positiivinen.

Investointien uudelleenbudjetointiesityksiä on 26,664 milj. euron verran. Suurimmat esitykset ovat talonrakennushankkeiden 15,308 milj. euroa. Summasta 7,268 milj. euroa on koulujen ja päiväkotien uudisrakennus- ja perusparannushankkeita ja 5,258 milj. euroa on kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen hankkeita. Hiedanrannan kehitysohjelman esitykset ovat 4,6 milj. euroa ja ICT-kehittämisen 2,0 milj. euroa.  

Tarkemmat perustelut ovat erillisenä tiedostona. 

Muutosten jälkeen tilikauden tulos on 13,041 milj. euroa alijäämäinen ja investointien rahavirta on 220,686 milj. euroa negatiivinen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi: 

Vuoden 2021 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen tilikauden tulos talousarviossa on -13,041 milj. euroa ja investointien rahavirta -220,686 milj. euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Reija Linnamaa, Lauri Savisaari, Taru Kuosmanen, Teppo Rantanen, Mikko Nurminen, Virpi Ekholm, Leena Viitasaari, Mika Periviita, Laura Inha, Outi Kallioinen, Tero Tenhunen, Jarkko Oksala, Juha-Matti Mäkitalo, Vesa-Matti Kangas, Pauliina Laisi, Marko Sivonen, Anna-Maija Väänänen, Anniina Ylä-Mattila

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)