Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 56 Pormestarin ja apulaispormestarien palkka tulevalla valtuustokaudella 2021-2024 

TRE:797/01.03.01/2021

Valmistelija

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintojohtaja Heli Hirvelä, puh. 050 434 5466, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 80 §:n mukaan valtuusto päättää päätoimiselle ja osa-aikaiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta ja korvauksista. Palkkatermistä huolimatta pormestari ja apulaispormestari ovat kunnallisia luottamushenkilöitä. Heillä on oikeus saada sosiaalietuuksia kuten vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työterveyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla ja luottamustoimesta kertyy eläkettä julkisten alojen eläkelain mukaisesti.

Pormestarin ja apulaispormestarien palkasta on päätetty kuluvalle valtuustokaudelle kaupunginvaltuustossa 20.2.2017 § 39. Tällöin päätettiin pormestarin palkka 14 625 euroa pidettäväksi ennallaan, koska palkkataso vastasi suurten kaupunkien vastaavia palkkoja. Apulaispormestareiden palkkaa korotettiin 989 eurolla 7 500 euroon.

Kaupunginvaltuusto teki 23.4.2018 § 74 pormestarin ja apulaispormestareiden palkkoihin viiden prosentin leikkauksen osana talouden tasapainottamisohjelmaa 1.5.2018 alkaen.

Nyt esitetään pormestarin ja apulaispormestareiden palkkojen palautusta entiselle, vuonna 2017 päätetylle tasolle.

Pormestarin kiinteäksi kokonaispalkaksi esitetään 14 625 euroa/kuukausi ja apulaispormestarien kiinteäksi kokonaispalkaksi esitetään 7 500 euroa/kuukausi vuonna 2021 alkavan toimikauden alusta alkaen.

Mikäli valtuusto kuntalain 34 §:n mukaan erottaa kesken toimikauden pormestarin tai apulaispormestarin, esitetään suoritettavaksi ns. irtisanomiskorvauksena kuukauden palkkaa vastaava rahakorvaus.

Esitettävän palkan ja matkapuhelinta koskevan luontoisedun lisäksi ei suoriteta muita palkkaetuuksia eikä kokouspalkkioita.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Pormestarin kiinteä kokonaispalkka on 14 625 euroa/kuukausi ja apulaispormestareiden kiinteä kokonaispalkka on 7 500 euroa/kuukausi 1.6.2021 alkaen.

Pormestarille ja apulaispormestareille myönnetään luontoisetuna matkapuhelimen käyttöoikeus. Muita palkkaetuuksia tai kokouspalkkioita ei makseta. 

Mikäli pormestari tai apulaispormestari erotetaan kesken toimikauden, suoritetaan hänelle korvauksena kuukauden palkkaa vastaava rahakorvaus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden lakimies Riikka Viitaniemelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Asian käsittelyn kuuluessa Lassi Kaleva teki seuraavan muutosehdotuksen:

"Kaupunki pitää pormestarien ja apulaispormestarien palkat nykyisellä tasollaan."

Puheenjohtaja tiedusteli Kalevan muutosehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen rauenneen kannattamattomana.

Tiedoksi

Juha Yli-Rajala, Niina Pietikäinen, Heli Hirvelä, Riikka Viitaniemi, Jouko Aarnio, Ritva Vakkuri, palkat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)