Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 63 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:7533/00.01.03/2020

Perustelut

1) Lautakuntiin menossa olevia asioita

2) COVID-19-pandemian tilannekuva

3) Pormestari Lauri Lyly on 4.2.2021 vastaanottanut Intian suurlähettilään lahjoittaman taulun.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle kohdan 2) käsittelyn ajaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)