Kaupunginhallitus, kokous 8.8.2022

§ 293 Kulttuuristrategian kärkitoimenpiteiden Operaatio Pirkanmaan ja kulttuuritilojen kehittämisen tilannekatsaus 

TRE:4535/00.01.03/2022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Savisaari Lauri, Johtaja, Lauri.Savisaari@tampere.fi

Perustelut

Kulttuuripääkaupunkihakua tukenut Tampereen kaupungin kulttuuristrategia 2030 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 2.12.2019 § 514. Kulttuuristrategian toimenpidekokonaisuudet ovat vahvasti läsnä uudessa kaupunkistrategiassa, lautakuntien palvelusuunnitelmissa ja elämystalouden kehitysohjelmassa, joten jatkossa kulttuuristrategiasta raportoidaan osana näitä eikä erillistä raportointia tehdä.

Kulttuuristrategian kaksi keskeisintä toimenpidettä ovat olleet haku Euroopan kulttuuripääkaupungiksi ja kulttuuritilojen kehittäminen. Kulttuuripääkaupunkihaussa syntyneitä hankeideoita toteutetaan kahdenkymmenen kunnan yhteisessä Operaatio Pirkanmaa -projektissa vuosina 2022-2024. Projekti tukee kulttuurialan elpymistä pandemiasta rahoittamalla kehitettyjä kulttuuriprojekteja, edistämällä ulkoisen kulttuurialan rahoituksen saantia Pirkanmaalla sekä lisäämällä kulttuurikentän osaamista ja työmahdollisuuksia.

Kulttuuritilojen kehittäminen käynnistyi kulttuuritilaselvityksen käsittelyllä kaupunginhallituksessa 8.3.2021 § 96. Keskeisimpiä käynnissä olevia kehittämistoimenpiteitä ovat tarveselvitys Nekalan koulun muuttamisesta kulttuurin tiloiksi, tilojen väliaikaiskäytöntoimintamallin kehittäminen ja Hiedanrannan kulttuuritilakonseptin valmistelu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Kulttuuristrategian kärkitoimenpiteiden Operaatio Pirkanmaan ja kulttuuritilojen kehittämisen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen esitti, että asia jätetään pöydälle.

Puheenjohtaja tiedusteli pöydällepanoehdotuksensa saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Valmistelija

Savisaari Lauri, Johtaja, Lauri.Savisaari@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 13.6.2022 kokouksessa.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Kulttuuristrategian kärkitoimenpiteiden Operaatio Pirkanmaan ja kulttuuritilojen kehittämisen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen esitti, että asia jätetään pöydälle.

Puheenjohtaja tiedusteli pöydällepanoehdotuksensa saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 20.6.2022 kokouksessa.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kulttuuristrategian kärkitoimenpiteiden Operaatio Pirkanmaan ja kulttuuritilojen kehittämisen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Teemu Alavenetmäki, Ilona Kyykoski, Jaakko Laurila, Juha Ahonen