Kaupunginhallitus, kokous 8.8.2022

§ 299 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

  • kaupunginhallituksen konsernijaoston 21.6.2022
  • sivistys- ja kulttuurilautakunnan 14.6.2022
  • Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 15.6.2022 pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämä otto-oikeus


sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamislautakunta sekä asunto- ja kiinteistölautakunta (2021 - 2023)
§ 8 Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, oppivelvollisuuslain, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 20.06.2022
§ 9 Tampereen kaupungin lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta koskien hallituksen esitystä eduskunnalle pitkän korkotukimallin kehittämisestä, 13.07.2022

Apulaispormestari, Sosiaali- ja terveyslautakunta (2021 - 2023)
§ 12 Lausunto rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta, 13.07.2022
§ 13 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveudenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta, 21.07.2022
§ 14 Lausunto potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista, 03.08.2022

Apulaispormestari, yhdyskuntalautakunta, kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta (2021 - 2023)
§ 19 Lausunto Ahlstrom-Munksjö Tampere Oy:n nestekaasulaitteiston rakentamisesta, 20.06.2022
§ 20 Lausunto Ilmastolain muuttaminen -luonnoksesta, 03.08.2022

Hankejohtaja
§ 68 Korttelin 23 maantasokerroksen toiminnallisuuden tarkastelun hankinta WSP Oy:ltä, 22.06.2022
§ 69 Viiden tähden keskustan yhteiskuntataloudellisten vaikutusten arviointiin liittyvän tietosisältöselvityksen hankinta, 22.06.2022
§ 70 RECO 2.0 -projektin yhteistyösopimuksen hyväksyminen, 22.06.2022
§ 71 Särkänniemen kehityshankkeeseen liittyvän asiantuntijapalvelun hankinta Revisium Oy:ltä, 23.06.2022

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 172 Päätoimisen vakituisen tuntiopettajan (kasvatustieteelliset aineet) ottaminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Pyynikin kampukselle 1.8.2022 alkaen, 17.06.2022

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 79 Näsi- ja Pyhäjärven vesijoukkoliikenteen esiselvityksen hankinta, 30.06.2022
§ 78 Palveluryhmien johtajien varahenkilöt elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella 1.8.2022 alkaen, 29.06.2022

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 85 Sähköteknisten järjestelmien omaisuudenhallintaohjelmiston hankinta, 21.06.2022
§ 88 Tampereen kaupungin ja Tampereen Seuden Keskuspuhdistamo Oy:n välinen yhteistyösopimus ja Vihiojanlahden yhteisrakentamishanke, 27.06.2022
§ 89 Valaistussaneerausurakan tilaaminen, Koivistonkylä osa 1, 27.06.2022
§ 91 Älyliikenteeseen liittyvien suunnittelu- ja asiantuntijapalveluiden hankinta, 29.06.2022
§ 84 Öljyvahinkojen jälkitorjuntaviranomaisen nimeäminen, 21.06.2022

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 24 Tampereen kaupungin ja Me-säätiö sr:n välinen sopimus Wonderhub-järjestelmän käyttöönotosta, 20.06.2022
§ 26 Tampereen kaupungin ja YAD Youth Against Drugs ry:n välisen aiesopimuksen hyväksyminen, 21.06.2022
§ 28 Palvelujohtajien varahenkilöiden nimeäminen sivistyspalvelujen palvelualueella 27.6.2022 alkaen, 22.06.2022
§ 31 Aiesopimus Tampereen Kaupungin ja Postimuseosäätiön/Tampereen historiallisten museoiden kanssa, 29.06.2022

Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 50 Ympärivuorokautisen lyhytaikaishoidon hankinta - option käyttö, 29.06.2022
§ 48 Sosiaali ja terveyspalvelujen palvelualueen vuosisuunnitelman 2022 muuttaminen (sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto), 22.06.2022
§ 55 Saatavien poistaminen tileistä ja perinnästä v. 2022, sosiaali- ja terveyspalvelut, 19.07.2022
§ 49 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujohtajien, kehittämisjohtajan ja suunnittelujohtajan varahenkilöiden nimeäminen, 22.06.2022

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut
§ 64 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, 28.06.2022
§ 65 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, 28.06.2022

Kaupunginlakimies
§ 3 Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen ajalla 1.6.2022 - 31.12.2022, 21.06.2022

Kehittämisjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
§ 110 Asiakasmaksusihteerin viran täyttäminen  Asiakasmaksutiimissä, 28.07.2022

Konsernijohtaja
§ 100 Hankintaoikaisu koskien Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen työhyvinvointitutkimuksen hankintaa, 28.06.2022
§ 102 Jääkiekon miesten vuoden 2022 MM-kilpailujen Kiekon koti -kansanjuhlan sekä Kiekon Koti -aktiviteettialueen turvallisuus- ja tekniikkapalvelujen pienhankinta, 29.06.2022
§ 103 Jääkiekon miesten vuoden 2022 MM-kilpailujen Torilla tavataan -ilmiöön varautumisen ja maailmanmestarien kultajuhlan turvallisuuspalvelujen pienhankinta, 29.06.2022
§ 96 Työsuhteen irtisanomista koskevassa asiassa 18.5.2022 annettu Turun hovioikeuden tuomio, 22.06.2022
§ 97 Tampereen kaupungin, SRV Rakennus Oy:n ja Väyläviraston välisen sopimuksen hyväksyminen rakennelman sijoittamisesta rautatiealueelle ja rautatiealueella tehtävästä työstä, 23.06.2022
§ 98 Palvelualueiden johtajien ja konserniyksiköiden johtajien varahenkilöt, 29.06.2022
§ 99 Lausunto sisäministeriölle pelastustoimen vuosien 2023-2026 järjestämisen valtakunnallisista strategisista tavoitteista, 28.06.2022
§ 101 Kuntarahoitus Oyj:n rahoitusleasingin puitesopimuksen käyttötarkoituksen laajentaminen ja puitesopimuksen muutosliitteen hyväksyminen, 28.06.2022
§ 104 Valtionperinnön vastaanottaminen, 29.06.2022
§ 105 Toimituspäällikkö Aleksi Kolehmaisen tietopyyntö koskien Tampereen kaupungin tietohallintojohtajan virkavalintaan liittyvää ansiovertailua, 01.07.2022

Opetusjohtaja, Tesoman, Kaarilan, Juhannuskylän ym. koulupolut
§ 64 Tuntiopettajan (oppilaan oma äidinkieli kiina) tehtävän täyttäminen perusopetuksessa, 20.06.2022
§ 65 Tuntiopettajan (uskonto islam) tehtävän täyttäminen perusopetuksessa, 20.06.2022
§ 66 Tuntiopettajan (oppilaan oma äidinkieli espanja) tehtävän täyttäminen perusopetuksessa, 29.06.2022

Opetusjohtaja, Hervannan, Kaukajärven, Takahuhdin ym. koulupolut
§ 65 Oppilaanohjauksen lehtorin viran täyttäminen Sammon koulussa, 30.06.2022

Opetusjohtaja, Vuoreksen, Linnainmaan, Kämmenniemen ym. koulupolut
§ 57 Päätoimisen tuntiopettajan (historia ja yhteiskuntaoppi) tehtävän täyttäminen Hatanpään koulussa, 03.07.2022

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
§ 270 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Lapsiperheiden sosiaalityössä, 17.06.2022
§ 282 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Sijais- ja jälkihuollon palveluissa, 21.06.2022
§ 288 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen perheneuvolassa, 29.06.2022
§ 308 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen eteläisellä lapsiperheiden sosiaaliasemalla, 12.07.2022
§ 309 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen läntisellä lapsiperheiden sosiaaliasemalla, 12.07.2022
§ 311 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen lastensuojelun avohuollon palveluissa, 13.07.2022
§ 313 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen Neuvolapalveluissa, 15.07.2022
§ 321 Apulaisylilääkärin viran täyttäminen opiskeluterveydenhuollossa, 20.07.2022
§ 326 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen Lastensuojelun avohuollon palveluissa, 02.08.2022

Palvelujohtaja, psykososiaalisen tuen palvelut
§ 103 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen vammaispalveluissa, 17.06.2022
§ 111 Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen aikuissosiaalityössä , 06.07.2022
§ 121 Sosiaalityöntekijän viransijaisuuden täyttäminen Aikuissosiaalityössä, 26.07.2022
§ 122 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen aikuisten sosiaalipalveluissa , 28.07.2022
§ 124 Sosiaalohjaajan määräaikaisen viransijaisuuden täyttäminen aikuisten sosiaalipalveluissa, 29.07.2022
§ 125 Sosiaalohjaajan määräaikaisen viransijaisuuden täyttäminen aikuisten sosiaalipalveluissa, 29.07.2022

Palvelupäällikkö, Etelä
§ 3 Työsopimuksen purkaminen koeaikana varhaiskasvatuksessa, 21.06.2022

Pelastusjohtaja
§ 72 Akaan paloaseman vuokrasopimuksen hyväksyminen, 20.07.2022
§ 77 Vaarallisten aineiden torjuntayksikön kalustokorin hankinta, 29.07.2022
§ 75 Pirkanmaan pelastuslaitoksen yhteistoimintaryhmän jäsenen muuttaminen vuodelle 2022, 27.07.2022

Pormestari
§ 72 Vieraanvaraisuus kansainväliselle Globelics Academy 2022 -tohtorikoululle 18.8.2022, 16.06.2022
§ 73 Tampereen kaupungin edustajien nimeäminen Liikenneturvallisuusstrategian seurantaryhmään, 22.06.2022
§ 74 Yhdyskuntalautakunnan opintomatka Helsinkiin, 22.06.2022
§ 75 Tampereen päivä 2022, 22.06.2022
§ 76 Vieraanvaraisuus ISO TC204 Plenary Meetingin -kokouksen yhteydessä 5.10.2022, 23.06.2022
§ 77 Vieraanvaraisuus Lakimiesliiton SAKKE -tapahtumalle 23.9.2022, 23.06.2022
§ 78 Vieraanvaraisuus Pyhän Lazaruksen ritarikunnalle 19.11.2022, 23.06.2022
§ 79 Vieraanvaraisuus Manufacturing Performance Days 2023 -seminaarille 6.6.2023, 23.06.2022
§ 80 Kenian hallituksen ja Education Tampere -ekosysteemin sidosryhmien ja kumppanien välisen yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksyminen, 23.06.2022
§ 81 Vieraanvaraisuus Tampere-Seura ry:lle 17.11.2022, 23.06.2022
§ 82 Vieraanvaraisuus Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassalle 24.8.2023, 30.06.2022
§ 83 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen valtakunnallisille kotiseutupäiville 9.–11.9.2022 Rovaniemelle, 30.06.2022
§ 84 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi, 30.06.2022
§ 85 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamiseksi, 04.08.2022

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 12 Pirkanmaan Voimia Oy:n konsernitililimiitin korottaminen, 28.06.2022

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 153 Vastaavan matkalippujen tarkastajan viran täyttäminen kaupunkiympäristön palvelualueen katutilavalvonnassa, 03.08.2022

Strategiajohtaja
§ 30 Kaupungin aition käyttö jääkiekon MM-kisojen aikana 13.-29.5.2022, 22.06.2022
§ 28 Tampereen kaupungin osallistuminen Art Films production AFP Oy:n elokuvan Antero Varovainen ja Onnenkivi tukemiseen markkinointilisätuella , 17.06.2022

Talous- ja hankintavastaava, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 4 Hakametsä Sport Campus -alueen taidekokonaisuuden hankinta Public Art Agency Finland Oy:ltä TRE:4593/02.07.01/2022, 08.07.2022
§ 5 Ranta-Tampella, Näsinsillan taideteoksen hankinta, toteutusvaihe, 15.07.2022
§ 6 Hakametsän jäähallin juoksusuoran Mondo-päällysteen hankinta, 15.07.2022
§ 7 Valoviikkojen valogallerian valaisimien osittaisen uusimisen tilaaminen , 15.07.2022
§ 8 Viinikanlahden kaupunkiympäristön yleissuunnitelman jatkokehittäminen, lisätyö Arkkitehtitoimisto NOAN Oy, 22.07.2022

Talousjohtaja
§ 14 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen kassojen perustamispäätöksen päivittäminen , 02.08.2022

Tietohallintojohtaja
§ 61 Muutos sopimukseen Koki ja Facta -järjestelmäkokonaisuuden ylläpidosta, tuesta ja kehittämisestä, 20.06.2022
§ 62 Power BI Premiumin kapasiteettipalvelun käyttöönotto -projekti, 20.06.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.