Kaupunginhallitus, kokous 8.8.2022

§ 292 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 15.8.2022.

 

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jouni Markkanen ja Aarne Raevaara (varalle Jaakko Stenhäll ja Sari Tanus).