Kaupunginhallitus, kokous 8.8.2022

§ 294 Tampereen kaupungin eettisten toimintaperiaatteiden tarkistaminen 

TRE:4833/00.01.03/2022

Valmistelija

  • Varonen Jukka, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintojohtaja Jukka Varonen, puh. 040 665 5165 ja tarkastuspäällikkö Heini Ruski, puh. 041 730 0921, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 13.11.2017. Eettiset toimintaperiaatteet syntyivät havaitusta tarpeesta vahvistaa kaupungin eri toimijoiden välistä luottamusta sekä parantaa kumppanuus- ja kehittämiskulttuuria. Tarkoituksena oli ohjata kaupungin eri toimijoiden päätöksentekoa, toimintaa ja vuorovaikutusta kaupungin työpaikoilla, luottamustoimissa ja julkisuudessa. Eettisillä toimintaperiaatteilla haluttiin lisäksi edistää kuntalaisten luottamusta julkisten varojen käyttöön ja hyvään hallintoon Tampereen kaupungilla.

Valtuuston puheenjohtajan toimeksiannosta käynnistettiin helmikuussa 2022 eettisten periaatteiden tarkistamisprosessi. Asiaa on käsitelty valtuustoryhmissä, konsernihallinnon johtoryhmässä, kaupungin johtoryhmässä ja 13.6.2022 pidetyssä valtuustoseminaarissa. Lisäksi toteutettiin valtuustotyöskentelyn itsearviointia koskeva kysely, johon sisältyi sekä valtuustotyön että eettisten periaatteiden toteutumisen arviointia.

Voimassa oleviin eettisiin periaatteisiin on tehty vähäisiä tarkennuksia (merkitty keltaisella värillä) sekä lisätty ohjeiden perään erillinen luottamushenkilön huoneentaulu. Lisäksi valtuutetut ovat vastanneet valtuustotyöskentelyn itsearviointia koskevaan kyselyyn, johon sisältyy sekä valtuustotyön että eettisten periaatteiden arviointia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet hyväksytään.

Tiedoksi

Jukka Varonen, Heini Ruski, Niina Pietikäinen, Jouko Aarnio, konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset