Kaupunginhallitus, kokous 8.8.2022

§ 300 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:8741/00.01.03/2021

Perustelut

1) Lautakuntiin menossa olevia asioita:

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.