Kaupunginhallitus, kokous 9.11.2020

§ 471 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

- sivistys- ja kulttuurilautakunnan 29.10.2020
- Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 28.10.2020 pöytäkirja, johon kaupunginhallituksella on päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämä otto-oikeus
- yhdyskuntalautakunnan 27.10.2020
- Sara Hildenin taidemuseon johtokunnan 27.10.2020

sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut
§ 6 Lausunto Opetushallituksen lausuntopyyntöön koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta, 30.10.2020

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä jätehuoltopalvelut
§ 27 Lausunto Kangasalan Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksesta, 02.11.2020

Hankejohtaja
§ 82 Pohjoisen Näsinsillan korjausurakka, Ranta- Tampella, 02.11.2020

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 131 Nordic Transition Partnership for Climate Neutral Cities 2030 -hankkeen rahoittamiseen osallistuminen, 03.11.2020
§ 133 Kulttuuripääkaupunkihankkeen kansainvälisen asiantuntijatyön hankinta, 03.11.2020

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 32 Selvityksen antaminen Eduskunnan Oikeusasiamiehelle kanteluasiassa, 29.10.2020

Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 64 Käyttöoikeussopimus yhteisökahvilapalvelun ja kolmannen sektorin toiminnan koordinoinnin hankinnasta - lisälehden hyväksyminen, 04.11.2020

Konsernijohtaja
§ 122 Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle matkakustannusten korvaamista koskevassa asiassa, 29.10.2020

Pelastusjohtaja
§ 93 Muutos edustajan nimeämiseen Pelastustoimen sisäiseen valmisteluun, 05.11.2020

Pormestari
§ 112 Tampereen kaupungin ylimmän johdon tapaaminen Tampereella, 03.11.2020
§ 113 Vieraanvaraisuus Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry:lle 12.12.2020, 04.11.2020

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 149 Vastaavan pysäköinnintarkastajan viran täyttäminen, 04.11.2020

Strategiajohtaja
§ 25 Tampereen kaupungin kehitysohjelmakokonaisuuden ja ohjelmajohtamisen mallin arvioinnin hankinta, 30.10.2020
§ 26 Segregaation ennaltaehkäisy -projekti, 03.11.2020

Tietohallintojohtaja
§ 99 Efecte Finland Oy:n kanssa Efecte ohjelmistotuotteista ja -palveluista solmittujen sopimusten muuttaminen, 30.10.2020
§ 100 Asiantuntijapalvelun hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä, eVaka-hanke, 30.10.2020
§ 101 Oracle Active Data Guard -lisenssien hankinta Oracle Finland Oy:ltä, 02.11.2020
§ 102 Linux-käyttöjärjestelmäpäivityksen toteutusprojekti, 03.11.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat