Kaupunginhallitus, kokous 9.11.2020

§ 474 Oikaisuvaatimus tuntiopettajan (oppilaan oma äidinkieli arabia) määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamisesta (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 29-kohta


Käsitellyt asiat