Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 109 Kulttuuripääkaupunkihankkeen ajankohtaiskatsaus (kehittämiskokousasia) 

TRE:2497/00.01.05/2019

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, puh. 040 639 7701, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen yksi käynnissä olevista kehitysohjelmista on Vetovoimainen elämyskaupunki -kehitysohjelma, jonka merkittävimmän sisällön muodostaa tällä hetkellä kulttuuripääkaupunkihaku vuodelle 2026. Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaussa on mukana tällä hetkellä 20 Pirkanmaan kuntaa. Tampere on kulttuuripääkaupunkihankkeen päähakijakunta, Mänttä-Vilppula pääkuntakumppani ja muut kunnat toimivat kuntakumppaneina. Kulttuuripääkaupunkihakuun liittyvät hakukustannukset on jaettu Tampereen ja muiden kuntien kesken erikseen sovituin rahoitusosuuksin.

Tampereen hakemuksen lisäksi hakijoiksi kisaan ovat ilmoittautuneet Oulu ja Savonlinna. Hakuprosessi on kaksivaiheinen. Kulttuuripääkaupunkihankkeen ensimmäisen vaiheen hakemus toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön 5.5.2020 mennessä. Valinnan tekevän kansainvälisen asiantuntijaraadin kuuleminen on 23. - 24.6.2020, jonka jälkeen jatkoon päässeet ehdokkaat ilmoitetaan lehdistötilaisuudessa 24.6.2020. Lopullinen valinta hakijoiden keskuudesta tehdään alkuvuodesta 2021 toisen hakuvaiheen päätyttyä.

Tällä hetkellä hakemuksen kirjoitustyö on pitkällä ja kulttuuriohjelmaa rakennetaan asukkaiden ja kulttuuritoimijoiden ohjelmaehdotusten pohjalta. Taustalla on laaja skaala erilaisia asukkaiden osallistamistilaisuuksia eri puolilla Pirkanmaata sekä yli 70 muuta yleisötilaisuutta ja kohtaamispistettä. Lisäksi hakukirjan ydinteemojen tunnistamiseksi on tehty avoin asukaskysely sekä ohjelmahaku. Ohjelmahaun kautta saatiin yli 700 erilaista kulttuuriohjelmaehdotusta. Kulttuurialojen avaintoimijoita on osallistettu ohjelmatyöryhmissä ohjelmaehdotusten läpikäymiseksi.

Asukkaiden ja kulttuuritoimijoiden ideoiden ja ajatusten pohjalta haun pääteemaksi on nostettu yhdenvertaisuus sen kaikissa muodoissa. Avointa ohjelmahakua viitoittivat alateemat ovat Enemmän saunaa! Enemmän rosoa! Enemmän kylähyppelyä! ja Enemmän leikkiä! Hanke siis nostaa esiin muun muassa saunan yhdenvertaisen kohtaamisen paikkana, paikallista ja alueellista rosoista kulttuuriperintöä ja vastakulttuureita, alueellista kulttuurien rikkautta sekä lasten ja nuorten merkitystä kulttuurin tekijöinä ja kokijoina. Hakemuksessa vastataan EU:n asettamien kriteerien mukaisiin kysymyksiin mm. kaupungin kulttuuriprofiilista, kulttuuripääkaupunkivuoden ja edeltävien vuosien ohjelmasta, kansainvälisestä ulottuvuudesta, asukkaiden osallisuudesta, hallinnosta ja toteutusvalmiuksista.

Yleisesti ottaen kulttuuripääkaupunkihankkeilla tavoitellaan asukkaiden hyvinvoinnin ja elämänlaadun kohottamista kulttuurin keinoin. Onnistuessaan hanke lisää kaupungin elinvoimaa sekä veto- ja pitovoimaa, luo kansainvälisiä yhteyksiä ja näkyvyyttä, lisää turismia ja vahvistaa erityisesti innovaatiotaloutta sekä luovia aloja. EU:n kulttuuripääkaupunkitoiminnalle asettamien tavoitteiden mukaisesti hanke on pitkän tähtäimen kehitysprojekti, joka edistää kulttuurin panosta kaupungin pitkän aikavälin kehitykseen ja kansainvälistymiseen kaupungin omien strategisten painopisteiden mukaisesti.

Tampereen kaupunki ja kumppanikunnat rahoittavat yhdessä hakuvaihetta vuosina 2019-2020 noin 700 000 euroa/vuosi. Valinnan varmistuttua hanke saa rahoitusta Tampereen kaupungilta, kumppanikunnilta, valtiolta ja EU:lta. Vuosien 2021-2027 budjetin neuvottelut ovat valmistelussa. Tietoa valtion rahoitusosuudesta odotetaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kulttuuripääkaupunkihankkeen ajankohtaiskatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kirsi-Maarit Asplund poistui tämän asian käsittelyn alkaessa ja varajäsen Lassi Kaleva saapui kokoukseen.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle, kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäelle, ohjelmajohtaja Juha Hemanukselle, projektipäällikkö Eija Oravuolle sekä johtaja Lauri Savisaarelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Kalle Kiili poistui kokouksesta keskustelun aikana.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Anna-Kaisa Heinämäki, Eija Oravuo, Juha Hemanus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)