Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

§ 115 Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Apulaispormestari, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut
§ 7 Aluehallintoviraston päätös valvonta-asiassa, 02.03.2020

Apulaispormestari, yhdyskuntapalvelut, joukkoliikennepalvelut sekä jätehuoltopalvelut
§ 9 Lausunto valtion ilmastoperusteisen joukkoliikennemäärärahan kohdentamisesta, 04.03.2020

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 37 Toimivallan delegointi ESR-hankehaun vireillepanoa varten, 03.03.2020

Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
§ 20 Kehittämisen, hallinnon ja asiakasohjauksen sekä Tampere Juniorin menojen ja tulojen hyväksyminen, 03.03.2020
§ 21 Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman hyväksyminen, 03.03.2020
§ 22 Sosiaalihuollon viranomaisvalvonnasta määrääminen, 03.03.2020

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut
§ 20 Erikoislääkärin määräaikaisen viran täyttäminen, 02.03.2020

Kehittämisjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut
§ 17 Kotihoidon asiakasohjaajan viran täyttäminen Asiakasohjausyksikössä, 27.02.2020
§ 18 Kotihoidon asiakasohjaajan viran täyttäminen Asiakasohjausyksikössä, 27.02.2020
§ 19 Omaishoidon tuen asiakasohjaajan viran täyttäminen Asiakasohjausyksikössä, 27.02.2020

Pelastusjohtaja
§ 17 Tilanne- ja johtokeskuksen AV-järjestelmän hankinnan keskeyttäminen, 28.02.2020
§ 18 Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintasääntö 1.3.2020 alkaen, 02.03.2020
§ 19 Pirkanmaan pelastuslaitoksen vastuualueiden ja toimintayksiköiden päälliköiden varahenkilöt 1.3.2020 alkaen, 02.03.2020
§ 20 Pirkanmaan pelastuslaitoksen vastuualueiden ja toimintayksiköiden päälliköt 1.3.2020 alkaen, 02.03.2020

Pormestari
§ 39 Tampereen päivä 2020, 28.02.2020
§ 40 Tampereen Joulutorin ohjausryhmän kokoonpanon päivittäminen, 03.03.2020
§ 41 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanon järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi, 03.03.2020
§ 42 Vieraanvaraisuus Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunnan kesäkokoukselle 22.6.2020, 04.03.2020
§ 43 Vieraanvaraisuus Pispalan Sottiisi -kansantanssifestivaalille 13.6.2020, 04.03.2020

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
§ 3 Koronvaihtosopimuksen solmiminen Danske Bank A/S:n kanssa, 03.03.2020

Tietohallintojohtaja
§ 14 Paikkatietoinfrastruktuurin ja paikkatiedon kokonaisarkkitehtuurin tukipalvelujen tilaus Gofore Oy:lta, 02.03.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)