Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

§ 116 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:8010/00.01.03/2019

Perustelut

1) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen suunnittelukokouksen esityslistan 9.3.2020 ja valtuuston esityslistan 16.3.2020 (TRE:703/00.03.01/2020). Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat/

2) Kaupunginhallitus sai kokouksen aluksi selvityksen koronaviruksen tilanteesta ja virukseen liittyvistä varotoimista.

3) Lautakuntiin menossa olevia asioita

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle, riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle, epidemiologi Sirpa Räsäselle, hallintoylilääkäri Arto Lemmetylle sekä muutosjohtaja Jaakko Herralalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan.

Mikko Aaltonen saapui kokoukseen kohdan 2) selvityksen aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)