Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2024

§ 85 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa:

§:ien 90 kohdalla talousjohtaja Jukka Männikkö

§:n 91 kohdalla liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

§:n 92 kohdalla johtaja Mikko Nurminen ja juristi Juha Perämaa

§:ien 93 ja 94 kohdalla johtaja Mikko Nurminen

§:n 97 kohdalla talousjohtaja Jukka Männikkö ja johtaja Mikko Nurminen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)