Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2024

§ 86 Tiedoksi merkittävät asiat 

Päätös

Asian käsittelymenettely koskien § 89 Kaupunginreviisorin viran täyttäminen

Asia käsitellään avoimin ovin, mutta jos joku valtuutettu haluaa keskustelun aikana käsitellä
salassa pidettävää soveltuvuusarviointia, asiaa käsitellään tämän jälkeen suljetuin ovin.
Soveltuvuusarvioinnit on merkitty salaiseksi viranomaisen toiminnasta annetun lain 24 §:n 29 kohdan perusteella. Asiakirjat ovat tarkastuslautakunnan puheenjohtajalla Ilkka Porttikivellä.

Kyselytuntien ja iltakoulujen toteutus

Syyskaudesta alkaen kyselytunnit ja iltakoulut toteutetaan hybridijärjestelyin. Iltakouluissa on vahva läsnäolosuositus ja asiantuntijat pyrkivät olemaan läsnä. Valtuuston puheenjohtaja päättää, mikäli iltakoulun osalta on syy läsnäolototeutukseen.

Muutoksia valtuustoryhmässä

Tampereen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtajaksi on valittu Atanas Aleksovski, 1. varapuheenjohtajaksi Kirsi Kaivonen ja 2. varapuheenjohtaja Sofia Julin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)