Kaupunginvaltuusto, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 

TRE:1044/00.01.03/2019

Perustelut

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteen jättämisestä tulee ilmoittaa sähköisesti sihteeristölle ennen kokouksen alkamista sähköpostiosoitteella valtuuston.sihteeristo@tampere.fi.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 114 §:n mukaisina aloitteina on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet:

Valtuustoaloite yhteisösaunan rakentamiseksi Vuorekseen allianssimallilla - Reeta Ahonen ja Leena Kostiainen
TRE:1986/10.00.01/2019

Valtuustoaloite maksuttomien joukkoliikenteen matkojen tarjoamiseksi varhaiskasvatuksen ja peruskoulun lapsiryhmille - Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
TRE:1987/08.00.01/2019

Valtuustoaloite uusi linja Tampereen seudun joukkoliikenteeseen Härmälänrannasta kohti Tampereen keskustaa - Ari Wigelius
TRE:1988/08.00.01/2019

Valtuustoaloite akateemikko, kirjailija Väinö Linnan syntymän 100-vuotispäivän 20.12.2020 huomioimiseksi - Riitta Ollila
TRE:1990/12.00.01/2019

Valtuustoaloite koirapuiston rakentamiseksi Pyynikin alueelle - Kalle Kiili
TRE:1991/10.00.01/2019


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)