Kaupunginvaltuusto, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeudet myönnettiin §:n 44 kohdalla johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle ja liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)