Kaupunginvaltuusto, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 18.3.2019 ja asetetaan yleisesti nähtäville 19.3.2019 Tampereen kaupungin internet-sivuille www.tampere.fi.

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Vuorossa ovat Ari Wigelius ja Pia Viitanen.

Varalla Sofia Vikman ja Mikko Aaltonen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Wigelius ja Sofia Vikman.

Varalle Mikko Aaltonen ja Reeta Ahonen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)