Kaupunginvaltuusto, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Tiedoksi merkittävät asiat 

Päätös

Ylimääräisen asian käsiteltäväksi ottaminen

 Puheenjohtajan esityksestä valtuusto yksimielisesti päätti, että lisäesityslistalla oleva seuraava asia otetaan käsiteltäväksi tässä kokouksessa:

Tampereen kaupungin edustajien nimeäminen Pirkanmaan kuntien edustajainkokoukseen 8.4.2019.

 Valtuustoseminaari 26.4.

Valtuustolle järjestetään strategiaseminaari Tampereen pito- ja vetovoimasta 26.4. kello 8.30-16.00 Tampere-talossa. Seeminaari korvaa perinteisen talous- ja strategiaseminaari, jota ei tänä keväänä järjestetä.

Seminaarin kutsut ilmoittautumisohjeineen toimitetaan valtuutetuille maaliskuun aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)