Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

§ 200 Kokousraportit 

TRE:106/00.02.01/2021

Päätösehdotus oli

Kokousraportit otetaan pöytäkirjan liitteeksi.

Päätös

Kokousraportit otettiin pöytäkirjan liitteeksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)