Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

§ 193 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeudet myönnettiin seuraavasti:

Tämän kokouksen ajaksi kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, viestintäjohtaja Katja Kannonlahti, johtaja Taru Kuosmanen, strategiajohtaja Raija Linnamaa, strategiapäällikkö Nina Mustikkamäki, talousjohtaja Jukka Männikkö, johtaja Mikko Nurminen, henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen, johtaja Teppo Rantanen, työllisyysjohtaja Regina Saari, hallintosihteeri Hanna Sandström, johtaja Lauri Savisaari, hallintojohtaja Jukka Varonen, kaupunginreviisori Erja Viitala ja lakimies Riikka Viitaniemi sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)