Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

§ 192 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Vuorossa ovat Arto Grönroos ja Jukka Gustafsson.

Varalla Olga Haapa-aho ja Miila Halonen-Saari.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Grönroos ja Olga Haapa-aho (varalle Milka Hanhela ja Vilhartti Hanhilahti).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)