Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 80 Asemakaava nro 8769, Lielahti, Santalahti, Järvikaupungin raitiotiekaava 

TRE:886/10.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 26.09.2019 päivätyn ja 2.12.2019 ja 23.3.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8769. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8769
Diaarinumero: TRE:886/10.02.01/2019

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus

Asemakaava kuuluu maankäytön suunnittelun kaavoitusohjelmaan: "Raitiotien toiseen vaiheeseen varaudutaan kaavoittamalla yleissuunnittelun mukaisen toisen vaiheen linjaus Lentävänniemeen ja Lielahden suuntaan.”

Suunnittelualue sijaitsee Lielahden ja Santalahden kaupunginosien rajalla. Asemakaavan muutos ja asemakaava koskee noin 900 m pituista väliä Pölkkylänniemestä Hiedanrantaan. Suunnittelualue on nykyisellään kokonaisuudessaan rakentamatonta Näsijärven vesialuetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa katusuunnitelman toteuttaminen siltoineen Pölkkylänniemen ja Hiedanrannan tulevan keskustan välille täyttömaalle.

Muodostetaan Lielahden ja Hiedanrannan kaupunginosan väliaikainen raja ja katualuetta. Ympäröivä maankäyttö ratkaistaan tulevissa asemakaavoissa. Uusia tontteja tai rakennusoikeutta ei muodostu.

Asemakaavamuutos ja valmisteluaineistoa kuulutettiin nähtäville 26.9.2019. Kaavan valmistelua on tehty samaan aikaan Hiedanrannan yleissuunnittelun ja raitiotien toisen vaiheen suunnittelun kanssa.

Valmisteluvaiheen jälkeen on täydennetty vaikutusten arviointia ja selvitysaineistoa. Kaava-alueen rajoja on tarkennettu ja nimistöä lisätty.

Asemakaavan toteuttamismahdollisuudet ovat riippuvaisia vireillä olevasta vesilain mukaisesta lupamenettelystä koskien Vaitinaron vesistötäyttöä, josta ei ole toistaiseksi lainvoimaista päätöstä (tilanne 23.3.2020). Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätti myöntää 20.1.2020 Tampereen kaupungin hakemuksesta luvan vesialueen täytölle Näsijärvessä, ns. saarivaihtoehto. Päätöksestä on valitettu.

Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan sen ja vesilupapäätöksen saatua lainvoiman ja raitiotien osalta kaupunginvaltuuston päätettyä toisen vaiheen rakentamisesta.

Lausunnot

Pirkanmaan ELY -keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8769 (päivätty 26.09.2019, tarkistettu 2.12.2019 ja 23.3.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.
 
Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 2.12.2019 päivätyn ja 23.3.2020 ja 4.5.2020 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8769. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8769
Diaarinumero: TRE:886/10.02.01/2019

Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus

Asemakaava kuuluu maankäytön suunnittelun kaavoitusohjelmaan: "Raitiotien toiseen vaiheeseen varaudutaan kaavoittamalla yleissuunnittelun mukaisen toisen vaiheen linjaus Lentävänniemeen ja Lielahden suuntaan.”

Suunnittelualue sijaitsee Lielahden ja Santalahden kaupunginosien rajalla. Asemakaavan muutos ja asemakaava koskee noin 900 m pituista väliä Pölkkylänniemestä Hiedanrantaan. Suunnittelualue on nykyisellään kokonaisuudessaan rakentamatonta Näsijärven vesialuetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa katusuunnitelman toteuttaminen siltoineen Pölkkylänniemen ja Hiedanrannan tulevan keskustan välille täyttömaalle.

Muodostetaan Lielahden ja Hiedanrannan kaupunginosan väliaikainen raja ja katualuetta. Ympäröivä maankäyttö ratkaistaan tulevissa asemakaavoissa. Uusia tontteja tai rakennusoikeutta ei muodostu.

Asemakaavamuutos ja valmisteluaineistoa kuulutettiin nähtäville 26.9.2019. Kaavan valmistelua on tehty samaan aikaan Hiedanrannan yleissuunnittelun ja raitiotien toisen vaiheen suunnittelun kanssa.

Asemakaavaehdotuksesta saatiin yksi viranomaislausunto. Muistutuksia ei jätetty. Pirkanmaan ELY-keskus ilmoitti, ettei se anna lausuntoa asemakaavasta nro 8769. Palaute ei aiheuttanut muutoksia asemakaavakarttaan.

Pirkanmaan maakuntamuseo edellytti lausunnossaan mm. havainneaineiston täydentämistä. Uusia havainnekuvia on nyt lisätty ja asemakaavaselostusta täydennetty vaikutusten arvioinnin osalta.

Ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen nimistöä on täydennetty. Hiedanrannan keskustasta Näsisaareen johtava pääkatu nimettiin Näsisaaren bulevardiksi. Ehdotusta ei ole tarpeen asettaa tämän vuoksi uudelleen nähtäville.

Asemakaavan toteuttamismahdollisuudet ovat riippuvaisia vireillä olevasta vesilain mukaisesta lupamenettelystä koskien Vaitinaron vesistötäyttöä, josta ei ole toistaiseksi lainvoimaista päätöstä (tilanne 4.5.2020). Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätti myöntää 20.1.2020 Tampereen kaupungin hakemuksesta luvan vesialueen täytölle Näsijärvessä, ns. saarivaihtoehto. Päätöksestä on valitettu.

Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan sen ja vesilupapäätöksen saatua lainvoiman ja raitiotien osalta kaupunginvaltuuston päätettyä toisen vaiheen rakentamisesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8769 (päivätty 2.12.2019, tarkistettu 23.3.2020 ja 4.5.2020) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa katusuunnitelman toteuttaminen siltoineen Pölkkylänniemen ja Hiedanrannan tulevan keskustan välille täyttömaalle. Muutetaan nykyistä vesialuetta katualueeksi. Uusia tontteja tai rakennusoikeutta ei muodostu. Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan sen ja vesilupapäätöksen saatua lainvoiman ja raitiotien osalta kaupunginvaltuuston päätettyä toisen vaiheen rakentamisesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8769 (päivätty 2.12.2019, tarkistettu 23.3.2020 ja 4.5.2020) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle ja projektijohtaja Ville-Mikael Tuomiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Jari Vaarma, puh. 044 423 5512, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Asemakaavaehdotus nro 8769 (päivätty 2.12.2019, tarkistettu 23.3.2020 ja 4.5.2020) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

  • Aarne Raevaara ilmoitti asiaan eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Aarne Raevaara ehdotti asian hylkäämistä

Kannatus: Lassi Kaleva ja Veikko Vallin.

Puheenjohtajan äänestysesitys: kaupunginhallituksen ehdotus JAA, Raevaaran hylkäysehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin äänin 58-6, poissa 2.

 

Äänestystulokset

  • Jaa 58 kpl 91%

    Ari Wigelius, Milka Hanhela, Iiris Suomela, Olli-Poika Parviainen, Aleksi Jäntti, Aila Dundar-Järvinen, Oras Tynkkynen, Matti Helimo, Jouni Ovaska, Ilpo Sirniö, Henri Backman, Jouni Markkanen, Tiina Elovaara, Anneli Taina, Jaakko Stenhäll, Maija Kajan, Petri Rajala, Reeta Ahonen, Jouni Sirén, Ulla-Leena Alppi, Minna Minkkinen, Antti Ivanoff, Kalle Kiili, Matti Höyssä, Irja Tulonen, Ilkka Sasi, Olga Haapa-aho, Vilhartti Hanhilahti, Noora Tapio, Leena Rauhala, Miisa Karjalainen, Esa Kanerva, Pia Viitanen, Anne-Mari Jussila, Petri Siuro, Juhana Suoniemi, Anne Liimola, Salazar Natalia Rincón, Jaakko Mustakallio, Johanna Loukaskorpi, Lauri Lyly, Atanas Aleksovski, Inna Rokosa, Ilkka Porttikivi, Leena Kostiainen, Anneli Kivistö, Merve Caglayan, Matti Järvinen, Sofia Vikman, Kirsi Kaivonen, Anna-Kaisa Ikonen, Yrjö Schafeitel, Peter Löfberg, Kalervo Kummola, Ulla Kampman, Sari Tanus, Riitta Ollila, Pekka Salmi

  • Ei 6 kpl 9%

    Aarne Raevaara, Heikki Luoto, Veikko Vallin, Sakari Puisto, Lassi Kaleva, Erkki Axen

Tiedoksi

Pirkanmaan ELY -keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Ari Kilpi, Ville-Mikael Tuominen, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, kuulutus

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat