Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

§ 91 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 

TRE:90/00.01.03/2020

Perustelut

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteen jättämisestä tulee ilmoittaa sähköisesti sihteeristölle sähköpostiosoitteella valtuuston.sihteeristo@tampere.fi ennen kokouksen alkamista.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 114 §:n mukaisena aloitteena on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet:

Valtuustoaloite Hervannassa sijaitsevan Suoliojan raivaamiseksi melontakäyttöön - Ilpo Sirniö
TRE: 3950/10.00.01/2020

Valtuustoaloite palstaviljelyalueiden lisäämiseksi ja vesipisteiden saamiseksi palstaviljelmille - Ulla-Leena Alppi ym.
TRE:3951/10.00.01/2020

Valtuustoaloite keskusta-alueen viikonloppupysäköinnin muuttamiseksi maksuttomaksi 31.5.2021 saakka - Keskustan Tampereen valtuustoryhmä
TRE:3952/02.00.01/2020

Valtuustoaloite kirsikkapuupuiston perustamiseksi Tampereelle - Jaakko Mustakallio ym.
TRE:3953/10.00.01/2020

Valtuustoaloite tamperelaisen kohteen nimeämiseksi Rosa Emilia Clayn mukaan - Merve Caglayan ym.
TRE:3955/10.00.01/2020


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat