Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

§ 72 Läsnäolo- ja puheoikeus 

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeudet myönnettiin seuraavasti:

§:n 77 kohdalla talousjohtaja Jukka Männikölle, strategiajohtaja Reija Linnamaal-le, johtaja Taru Kuosmaselle ja johtaja Lauri Savisaarelle,

§:ien 77-78 kohdilla johtaja Teppo Rantaselle, sekä

§:ien 77 ja 80-81 kohdilla johtaja Mikko Nurmiselle.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat