Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

§ 71 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 22.6.2020 ja asetetaan yleisesti nähtäville 23.6.2020 Tampereen kaupungin internet-sivuille www.tampere.fi.

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Vuorossa ovat Aarne Raevaara ja Petri Rajala.

Varalla Leena Rauhala ja Natalia Rincon.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Aarne Raevaara ja Leena Rauhala (varalle Natalia Rincon ja Inna Rokosa).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat