Kaupunginvaltuusto, kokous 16.3.2020

§ 41 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 

TRE:90/00.01.03/2020

Perustelut

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteen jättämisestä tulee ilmoittaa sähköisesti sihteeristölle sähköpostiosoitteella valtuuston.sihteeristo@tampere.fi ennen kokouksen alkamista.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 114 §:n mukaisena aloitteena on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet:

Valtuustoaloite päihtyneiden päivätoimintakeskuksen perustamiseksi Tampereen Hervantaa - Juhapekka Lindfors ym.
TRE:2022/05.00.01/2020

Valtuustoaloite koiraystävällisen uimarannan perustamiseksi Tampereelle - Juhapekka Lindfors ym.
TRE:2023/10.00.01/2020

Valtuustoaloite uusien koulujen rakentamiseksi - Riitta Ollila ja Jouni Ovaska
TRE:2024/10.00.01/2020
 
Valtuustoaloite tavara-aseman siirtämisestä luopumiseksi – Aarne Raevaara
TRE:2025/10.00.01/2020

Valtuustoaloite ilmaston muutoksen vaikutusten huomioimisesta liikunnan edistämiseksi -  Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
TRE:2026/11.00.01/2020
 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)