Kaupunginvaltuusto, kokous 16.3.2020

§ 31 Läsnäolo- ja puheoikeus 

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeudet myönnettiin seuraavasti:

§:n 33 kohdalla johtaja Taru Kuosmaselle ja hallintoylilääkäri Arto Lemmetylle ja §:ien 35 ja 43 kohdilla johtaja Mikko Nurmiselle.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)