Kaupunginvaltuusto, kokous 16.3.2020

§ 30 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 23.3.2020 ja asetetaan yleisesti nähtäville 24.3.2020 Tampereen kaupungin internet-sivuille www.tampere.fi.

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantakastajaa.

Vuorossa ovat Lasse Oksanen ja Riitta Ollila.

Varalla Jouni Ovaska ja Olli-Poika Parviainen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lasse Oksanen ja Riitta Ollila.

Varalle valittiin Jouni Ovaska ja Ilkka Porttikivi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)