Kaupunginvaltuusto, kokous 16.3.2020

§ 32 Tiedoksi merkittävät asiat 

Päätös

Valtuuston iltakoulut, seminaari ja kyselytunti keväällä:

Iltakoulu ma 20.4. aiheina:
klo 15.00-15.30 kulttuuripääkaupunkihanke ja
klo 15.30-16.30 sisäilma-asiat

Toiminnan ja talouden suunnittelun lähetekeskustelu/iltakoulu ma 18.5.
klo 15.00-16.30: Ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella laadittu tilinpäätösennuste, uusimmat tiedot verorahoituksen kehityksestä ja kehys-neuvotteluissa esitetyt keskeiset palvelutarpeiden muutokset.

Strategiaseminaari ke 3.6.2020 klo 8.30-16.00 Tampere-talossa:
Seminaarin teemana ovat lapset, nuoret ja lapsiperheet. Seminaari kytkeytyy Tampereen kaupungin Tampere Junior -kehitysohjelmaan. Kutsu seminaariin ja seminaarin ohjelma toimitetaan valtuutetuille viimeistään viikolla 14.

Kyselytunti 15.6. klo 15.30-16.30.

Muutoksia valtuustoryhmissä:

Puheenjohtaja luki seuraavan eroilmoituksen:

Me allekirjoittaneet eroamme Tampereen sosialidemokraattisesta valtuustoryhmästä 16.3.2020.
Ilpo Sirniö, Esa Kanerva, Anneli Kivistö, Atanas Aleksovski ja Ulla Kampman.
 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)