Kaupunginvaltuusto, kokous 16.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 37 Valtuustoaloite pysäköinnin helpottamiseksi kaupungin kotihoidon työntekijöille - Pekka Salmi ym. 

TRE:6628/01.00.01/2017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö, Ari.Vandell@tampere.fi

Perustelut

Pekka Salmi jätti yhdessä 53 muun valtuutetun kanssa 11.9.2017 valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan kaupungin kotihoidon työntekijöiden pysäköinnin helpottamista. Aloitteessa todetaan, että etenkin keskustan alueella pysäköinti hankaloittaa kotihoidon sujuvaa arkea, kun pysäköintipaikan etsintään tuhraantuu paljon tärkeää työaikaa. Ratkaisuksi aloitteen allekirjoittaneet esittävät kaupungin palveluksessa oleville työntekijöille räätälöitävää lupalappua, jolla mahdollistetaan pysäköinti asukaspysäköintitunnuksella sallituilla kadunvarsipysäköintipaikoilla. Maksullisilla paikoilla työntekijät voisivat käyttää mobiilisovelluksia pysäköintimaksujen hoitamiseksi.

Yhdyskuntalautakunnan 29.1.2019 tekemän päätöksen mukaisesti Tampereen kaupungin kotipalveluhenkilökunnalle otettiin 1.2.2019 käyttöön maksuton henkilökunnan pysäköintilupa Z, joka mahdollistaa kadunvarsipysäköinnin kaikilla pysäköintitunnuksilla A-K ja ydinkeskustassa Z-tunnuksella sallituilla paikoilla sekä kaupungin omistamien kiinteistöjen pysäköintialueilla, joilla pysäköinti on sallittu kaupungin erikoisluvalla. Tampereen kaupungin alueella käytetään eParking-palvelua pysäköintilupien myöntämiseen ja hallinnointiin. Kotihoidon pysäköintiluvan käyttöönoton katsottiin vähentävän pysäköintimaksujen maksamiseen, laskutukseen ja kirjanpitoon liittyvää työtä ja vapauttavan kotipalvelun henkilökunnan työajan kohdentumista asiakastyöhön.

Kotihoidon pysäköintijärjestelyt ovat myös valtakunnallisen kiinnostuksen kohteena. Tieliikennelaki uudistuu 1.6.2020 ja lakiin on valmisteltu kirjausta kotihoidon pysäköintisäännöistä. Hallituksen esitys tieliikennelain muuttamisesta oli lausuntokierroksella marraskuussa 2019. Esityksen mukaan pysäköintilupa olisi kaikkien kotipalveluita tarjoavien toimijoiden käytössä ja siihen sovellettaisiin kutakuinkin liikuntaesteisen pysäköintiluvan sääntöjä. Tampereen kaupunki nosti lausunnossaan esiin mm. tarpeen määritellä tarkemmin, mitkä yritykset ovat oikeutettuja kotihoidon pysäköintiluvan piiriin. Kotihoidon pysäköintiluvalla pysäköinnin sallimista pysäköintikieltoalueella pidettiin mm. joukkoliikenteen kannalta toimimattomana ja esitettiin, että kotihoidon pysäköintiluvalla sallitut P-paikat tulisi merkitä lisäkilvellä. Tähän Tampereella olisi erinomaiset valmiudet pysäköintitunnusjärjestelmän vuoksi. Lisäksi todettiin, että kotihoidon pysäköintitarve on lähellä rakennusten sisäänkäyntejä, joten myös kiinteistöillä tulisi olla merkittävä rooli kotiin tarjottavien palveluiden pysäköinnin järjestämisessä. Tampereella uudis- ja täydennysrakentamisessa on käytössä pysäköintinormi, jossa on määritelty edellytettävä vieraspysäköintipaikkojen määrä. Vieraspysäköintipaikkojen tulee myös olla tosiasiallisesti vieraiden käytettävissä eikä esim. lukollisessa pysäköintihallissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Pekka Salmen ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Pekka Salmen ym. valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Katja Seimelä, puh. 040 149 3684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Pekka Salmen ym. valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pekka Salmi, Katja Seimelä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)