Kaupunginvaltuusto, kokous 1.7.2024

§ 102 Kokousraportit 

TRE:96/00.02.01/2024

Päätösehdotus oli

Kokousraportit otetaan pöytäkirjaan liitteeksi.

Päätös

Kokousraportit otettiin pöytäkirjaan liitteeksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)