Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

§ 86 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeudet myönnettiin seuraavasti:

§:n 90 kohdalla talousjohtaja Jukka Männikölle, strategiajohtaja Reija Linnamaalle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle ja johtaja Teppo Rantaselle,

§:n 91 kohdalla liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle, johtaja Mikko Nurmiselle ja vs. toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntolalle,

§:n 92 kohdalla johtaja Taru Kuosmaselle ja kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaarelle,

§:ien 93-95 kohdilla johtaja Mikko Nurmiselle, sekä

§:n 102 kohdalla kaupunginreviisori Erja Viitalalle.

Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin:

nuorisovaltuuston edustajille Manar Dahanille ja Hannes Karjalaiselle, jotka jatkavat nuorisovaltuuston edustajina valtuustossa syyskaudella 2019.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)