Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

§ 87 Tiedoksi merkittävät asiat 

Päätös

Onnittelupuhe

Valtuuston puheenjohtaja ja pormestari onnittelivat liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinia. Sanna Marin piti kiitospuheen valtuustolle.

Ylimääräisen asian käsiteltäväksi ottaminen

Puheenjohtajan esityksestä valtuusto yksimielisesti päätti ottaa lisääesityslistalla olevan seuraavan asian käsiteltäväksi tässä kokouksessa:

Vuoden 2017 vastuuvapauden myöntäminen

Käsittelymenettely § 91

Valtuusto hyväksyi §:n 91 Tampereen Infra Oy:n perustaminen ja työnjako kaupungin kanssa käsittelymenettelyksi seuraavaa:

Asia käsitellään avoimin ovin, mutta jos joku valtuutettu haluaa keskustelun aikana käsitellä pykälän liitteenä olevaa Tampereen Infra Oy:n liiketoimintasuunnitelmaa 23.8.2018, asia käsitellään tämän jälkeen suljetuin ovin. Edellä mainittu liite on merkitty salaiseksi viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 17 kohdan perusteella. Asiakirja on luettavissa Selma-kokoustyötilassa.

Muutoksia valtuustoryhmissä

Puheenjohtajalle jätettiin seuraavat ilmoitukset:

-Olen eronnut Tampereen Vasemmistoliiton valtuustoryhmästä ja siirtynyt Tampereen Sosialidemokraattien valtuustoryhmään. Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on kokouksessaan 10.6.2019 valinnut minut yksimielisesti ryhmänsä jäseneksi.

Ilkka Porttikivi

-Ilmoitamme, että Tampereen Sosialidemokraattisen ryhmän kokoonpano muuttuu siten, että ryhmään liittyy allekirjoittanut valtuutettu.

Ilkka Porttikivi              

Pekka Salmi, valtuustoryhmän puheenjohtaja
Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Istumajärjestyksen muutos

Valtuuston istumajärjestystä muutettiin siten, että Ilkka Porttikivi siirtyi paikasta nro 13 paikalle nro 38. Sinikka Torkkola siirtyi paikalta nro 38 paikalle nro 13.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)