Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

§ 96 Valtuustoaloite professori Väinö Voionmaan syntymästä 150 vuotta - juhlistamiseksi ja muistamiseksi - Jukka Gustafsson ym. 

TRE:4593/12.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Savisaari Lauri, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, Lauri.Savisaari@tampere.fi

Perustelut

Jukka Gustafsson ym. esittivät valtuustoaloitteessaan 18.6.2018, että Tampereen kaupunki ryhtyisi tarvittaviin toimenpiteisiin yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Väinö Voionmaa -seuran kanssa, jotta professori Väinö Voionmaan elämäntyölle erityisesti yliopisto- ja kansansivistäjänä järjestettäisiin korkeatasoinen seminaari ja juhlavastaanotto. Aloitetta perusteltiin mm. Väinö Voionmaan merkityksellä Tampereen historian tutkijana sekä asemalla Tampereen yliopistoa edeltäneen yhteiskunnallisen korkeakoulun kanslerina.

Valtuustoaloitteen johdosta Tampereen seudun työväenopiston rehtori Matti Saari, Tampereen yliopiston professori Pertti Haapala ja Voionmaan koulutuskeskuksen koulutuspäällikkö Antti Jehkonen kokosivat työryhmän suunnittelemaan seminaaria. Mukaan tulivat Tampereen yliopisto, Voionmaan koulutuskeskus, Tampereen seudun työväenopisto, Sos.dem. Väinö Voionmaa Seura, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura ja Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelma.

Väinö Voionmaa 150 vuotta -juhlaseminaari järjestettiin tiistaina 12.2.2019 kello 14.15 –17.15 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksessa, luentosali 1100, Kanslerinrinne 1. Seminaarin lopussa kokoonnuttiin kello 17.00 Väinö Voinmaan patsaalle, jossa yliopiston rehtori piti puheen.

Ennen juhlaseminaaria Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelma ja Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta järjestivät professori Anja Heikkisen johdolla tutkimustyöpajan kello 10.00–13.00 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksessa RH K107.

Illalla kello 18.00–19.30 oli kutsuvieraille kaupungin järjestämä vastaanotto Raatihuoneella. Tilaisuutta isännöi pormestari Lauri Lyly.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Kuosmanen Taru, Johtaja, Taru.Kuosmanen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Jukka Gustafssonin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kuosmanen Taru, Johtaja, Taru.Kuosmanen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Jukka Gustafssonin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Jukka Gustafssonin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jukka Gustafsson, Matti Saari, Pirkko Lindberg

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)