Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

§ 97 Valtuustoaloite skeittilukion ja skeittiammattikoulun selvittämiseksi - Juhana Suoniemi ja Pekka Salmi 

TRE:7749/12.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Suonio Jorma, Lukiokoulutuksen johtaja, Jorma.Suonio@tampere.fi

Perustelut

Pekka Salmelta ja Juhana Suoniemeltä on 26.11.2018 saapunut valtuustoaloite skeittilukion ja skeittiammattikoulun selvittämisestä. Aloitteessa todetaan, että skateboarding eli skeittaus on tulevana olympialajina nouseva laji ja Tampere on Helsingin ohella skateboardingin keskittymä Suomessa. Tampere on ainoa kaupunki, missä on mahdollisuus ympärivuotiseen olympiatason skeittaukseen. Lisäksi aloitteessa todetaan, että skeittilukioita on jo perustettu muualle. Esimerkiksi Malmössä on ollut hyviä kokemuksia skeittilukiosta. Aloitteen tekijöiden mielestä Sammon urheilulukion ja Varalan urheiluopiston urheiluakatemian yhteistyöllä olisi mahdollista perustaa Suomen ensimmäinen skeittilukio ja samalla kannattaisi selvittää mahdollisuus aloittaa skeittipainotteinen opetus myös ammattikoulussa. Valtuustoaloitteessa esitetään, että Tampereen kaupunki selvittää pikaisesti skeittilukion ja skeittiammattikoulun perustamisen edellytykset.

Ammatillinen urheiluoppilaitos (Pirkanmaan ammattikoulun urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen erityinen tehtävä) on perustettu Tampereelle vuonna 1986 yhtä aikaa ja yhteistyössä silloisen Sammon lukion urheilulukiotehtävän kanssa. Nykyään kyseiset urheiluoppilaitokset toimivat nimillä Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, jolla on urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tehtävä sekä Sammon keskuslukion urheilulinja, jolla on urheilulukiotehtävä. Skateboardingin harrastajilla on täysi oikeus ja mahdollisuus hakeutua kyseisiin urheiluoppilaitoksiin opiskelemaan ja niiden urheiluohjelmiin urheilijastatuksella. Hakumenettelystä ja muusta tarvittavasta informaatiosta löytyy tietoja Tredun kotisivuilta http://www.tredu.fi. Tampereen seudun ammattiopisto suhtautuu myönteisesti tamperelaiseen skeittiyhteisöön ja Suomen Rullalautaliittoon ja on halukas tarpeen mukaan tekemään heidän kanssaan yhteistyötä Tredun urheiluohjelmassa.

Tampereen kaupungin lukiokoulutus haluaa olla omalta osaltaan tukemassa skeittauksen tavoitteellista harraste- ja kilpailutoimintaa. Skeittaus on hyvä esimerkki aktiivisesta kansalaistoiminnasta. Ahkerien ja innokkaiden harrastajien työn tuloksena on Hiedanrantaan muodostunut jo nyt Suomen olosuhteissa merkittävä skeittauskeskittymä.

Tavoitteellinen urheilu vaatii opiskelun ja urheiluharjoitusten yhteensovittamista. Parhaiten se onnistuu lukiossa, jossa on kokemusta asiasta sekä valmiit yhteistyöverkostot lajiliittoihin ja Olympiakomiteaan. Urheilijat hyötyvät paljon myös Tampereen Urheiluakatemian tukipalveluista. Sammon keskuslukiossa on urheilupainotteisen opetuksen valtakunnallinen erityistehtävä, mikä mahdollistaa mm. pakollisten kurssien vähentämisen lukion oppimäärästä. Lisäksi synergiaetuja tuova elementti on paikallisena opetussuunnitelman painotuksena toteutettava Sammon keskuslukion viestintälinja. Skeittauksen kulttuuriin kuuluu oleellisena osana nykyaikaisten tallennevälineiden ja sosiaalisen median käyttö. Esimerkiksi viestintälinjan valokuvaus- ja video-opetus sekä sosiaalisen median julkaisukanavissa toimiminen voisivat suoraan olla osa myös skeittilukion sisältöjä.

Mahdollisesta skeittilukiosta tai laajemmasta skeittauksen opiskelu- ja valmennuskeskuksesta on käyty keskusteluja paikallisten toimijoiden kanssa ja hahmoteltu erilaisia vaihtoehtoja. Vaikka skeittilukio tulisi osaksi Sammon keskuslukion urheilulinjaa, tulee sille valmistella oma opetussuunnitelma ja pohtia, miten opiskelijaksi otto tapahtuisi yhteishaun sisällä. Mikäli hankkeessa halutaan edetä siten, että jo kevään 2020 yhteishaussa olisi mahdollista hakeutua Tampereelle skeittaamaan ja opiskelemaan, niin kevään 2019 aikana pitää tehdä linjauksia siitä, mikä on tavoite, opetussuunnitelma, volyymi ja budjetointi. Tällainen selvitys- ja suunnittelutyö käytännön toteutuksesta voidaan nyt aloittaa. Hanketta on perusteltua valmistella valtakunnallisesti merkittävänä skeittauksen opiskelu- ja valmennuskeskuksena ja rakentaa konseptia yhdessä Rullalautaliiton ja Olympiakomitean kanssa.

 

 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Pekka Salmen ja Juhana Suoniemen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Pekka Salmen ja Juhana Suoniemen valtuustoaloite ja siihen annettu elinvoima- ja osaamislautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078 ja johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Pekka Salmen ja Juhana Suoniemen valtuustoaloite ja siihen annettu elinvoima- ja osaamislautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pekka Salmi, Juhana Suoniemi, Virpi Siiranen, Juha Hämäläinen, Maija Kirvesoja, Jorma Suonio, Anja Salmi, Tuija Ylöniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)