Kaupunginvaltuusto, kokous 19.4.2021

§ 54 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 

TRE:105/00.01.03/2021

Perustelut

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteen jättämisestä tulee ilmoittaa sähköisesti sihteeristölle sähköpostiosoitteella valtuuston.sihteeristo@tampere.fi ennen kokouksen alkamista.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 115 §:n mukaisena aloitteena on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet:

Valtuustoaloite esteettömän luontopolun ja lintutornin/katselulavan rakentamiseksi Tampereen kaupungin alueelle - Anne Liimola
TRE:3023/10.00.01/2021

Valtuustoaloite musiikkileikkikoulun ottamiseksi osaksi Tampereen varhaiskasvatusta - Ari Wigelius ja Inna Rokosa
TRE:3026/12.00.01/2021

Valtuustoaloite rakenteellisen sosiaalityön kehittämiseksi ja vahvistamiseksi - Ulla-Leena Alppi ym.
TRE:3027/05.00.01/2021

Valtuustoaloite lasten oikeuksien puiston perustamiseksi Tampereelle ja kiusaamisen vastustamiseksi - Aila Dündar-Järvinen
TRE:3028/10.00.01/2021

Valtuustoaloite kaupungin kiinteistöjen sisäilma-asioiden avoimen tiedonkulun ja dokumentoinnin parantamiseksi - Aila Dündar-Järvinen
TRE:3030/10.00.01/2021

Valtuustoaloite uudenaikaisten maalämpöratkaisujen kokeilemiseksi ja selvityksen tekemiseksi sähkön siirtohinnan alentamisesta - Aila Dündar-Järvinen ja Matti Höyssä
TRE:3031/14.00.01/2021

Valtuustoaloite Ikurin Virelän liikuntapaikan kehittämiseksi - Pekka Salmi
TRE:3032/12.00.01/2021

Valtuustoaloite paremman paikan etsimiseksi saunalauttojen säilytykselle Laukontorin läheisyydestä - Tampereen Keskustan valtuustoryhmä
TRE:3033/10.00.01/2021

Valtuustoaloite pyöräily- ja kävelyreitin muuttamiseksi Pispalassa - Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä
TRE:3034/08.00.01/2021

Valtuustoaloite kielipoliittisen strategian laatimiseksi Tampereen kaupungille - Noora Tapio ym.
TRE:3035/00.00.01/2021

Valtuustoaloite Tampereen Sähkölaitoksen myynnin valmistelun lopettamiseksi - Aarne Raevaara
TRE:3036/02.00.01/2021


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)