Kaupunginvaltuusto, kokous 19.4.2021

§ 51 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeudet myönnettiin seuraavasti:

§ 53 kohdalla yleiskaavapäällikkö Pia Hastiolle ja johtaja Mikko Nurmiselle.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)