Kaupunginvaltuusto, kokous 19.4.2021

§ 50 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Vuorossa ovat Mikko Alatalo ja Atanas Aleksovski.

Varalla Ulla-Leena Alppi ja Erkki Axén.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Atanas Aleksovski ja Ulla-Leena Alppi (varalle Väinö Friman ja Jukka Gustafsson)


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)