Kaupunginvaltuusto, kokous 20.12.2021

§ 219 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Vuorossa ovat Milka Hanhela ja Vilhartti Hanhilahti.

Varalla Antti Hiitti ja Matti Höyssä.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Milka Hanhela ja Vilhartti Hanhilahti (varalla Antti Hiitti ja Matti Höyssä).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)