Kaupunginvaltuusto, kokous 20.9.2021

§ 148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Perustelut

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsussa mainitsemattomien asioiden ottaminen käsiteltäväksi
Valtuusto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta ottaa käsiteltäväksi lisäpykälät "Eron myöntäminen sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsenelle luottamustoimesta sekä täydennysvaali" ja "Eron myöntäminen sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä sekä täydennysvaali" sekä "Eron myöntäminen yhdyskuntalautakunnan varajäsenyydestä sekä täydennysvaali".

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että valtuuston vahvuus oli 67 valtuutettua.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)