Kaupunginvaltuusto, kokous 20.9.2021

§ 156 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 

TRE:105/00.01.03/2021

Perustelut

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteen jättämisestä tulee ilmoittaa sähköisesti sihteeristölle sähköpostiosoitteella valtuuston.sihteeristo@tampere.fi ennen kokouksen alkamista.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 115 §:n mukaisena aloitteena on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet:

Valtuustoaloite Ruotulan frisbeegolfkeskuksen sekä Kaupin metsäalueiden turvaamiseksi - Jaakko Mustakallio ym.

Valtuustoaloite tahattoman yksinäisyyden torjumiseksi - Sofia Julin

Valtuustoaloite lapsibudjetoinnin käyttöönottamiseksi Tampereella - Keskustan valtuustoryhmä

Valtuustoaloite ilmastohaitallisen ulkomainonnan kieltämiseksi - Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ym.

Valtuustoaloite Tampereen bussilinjojen, pysäkkien ja aikataulujen muuttamiseksi kuntalaisia paremmin palveleviksi - Tampereen sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite esteettömän jääkiekkokaukalon saamiseksi Tampereelle - Joonas Kiviranta ym.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)