Kaupunginvaltuusto, kokous 20.9.2021

§ 150 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Läsnäolo- ja puheoikeudet myönnettiin seuraavasti:

§ 152 kohdalla johtaja Taru Kuosmaselle, strategiajohtaja Reija Linnamaalle, strategiapäällikkö Nina Mustikkamäelle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle ja johtaja Lauri Savisaarelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)